Від мрій до дій: ЗМІ про внесок ректора Подільського державного університету Володимира Іванишина у розвиток сільського господарства

Володимир Іванишин став відомий своїми науково-практичними підходами до вирішення нестандартних управлінських рішень.

Його ім’я асоціюють з антикризовим менеджментом, оскільки він завжди береться за, здавалося б, безнадійні справи і доводить їх до успіху, пише сайт АгроЕліта.

Чи міг хлопець з простої сільської родини, який в дитинстві мріяв стати шофером, як батько, колись подумати, що він стане науковцем, професором, ректором закладу вищої освіти та, врешті-решт, академіком. Доля нами не вибирається, а коригується наполегливою працею, умінням вчитися, долати труднощі. Саме завдяки цим якостям Володимир Іванишин зміг досягти тих щаблів та здобутків, якими пишаються його рідні, близькі та односельчани.

Народився Володимир Іванишин 6 вересня 1961 року в селі Юр’ямпіль Борщівського району  на Тернопільщині в родині звичайних трударів, які все життя працювали на землі. Саме через це в нього присутня особлива шана до сільської праці та до землі, адже сам знає, яка важка праця супроводжує селян протягом життя. Тому Володимир Васильович і присвячує свої наукові доробки саме розвитку сільського господарства та сільських територій, адже це його суть та те, що йому найбільше болить.

володимир іванішен 2

У результаті плідної, багатогранної і тривалої виробничої та управлінської діяльності на різних посадах в аграрному секторі України в нього сформувались такі складові риси сучасного керівника як професійна компетентність, висока самовідданість, особиста гідність і честь, оптимальна сміливість у прийнятті рішень, творчість і розуміння виходу із кризових ситуацій, вміння організувати любий колектив для виконання завдань, терпіння до тимчасових невдач.

Кандидатську дисертацію Володимир Іванишин захистив 2003 року на тему «Лізинг в сільськогосподарському виробництві», а докторську – у 2011 році на тему «Система розвитку технічного забезпечення аграрного сектору АПК України: методологія і організація». Вчене звання професора йому присвоєно в 2013 році.

Професор Володимир Іванишин тривалий час працював на відповідальних урядових посадах і водночас займався науково-дослідною роботою.

Обіймав посади інженера з експлуатації МТП, головного інженера, голови агрофірми, голови райдержадміністрації. Працював на різних посадах в Міністерстві аграрної політики України, головою правління Національної акціонерної компанії «Украгролізинг», головою Аграрного фонду України, заступником Міністра промислової політики України, радником віцепрем’єр-міністра України.

Працював на керівних наукових і викладацьких посадах, у тому числі директора Українського науково-дослідного інституту прогнозування і випробовування техніки і технологій для сільського господарства ім. Л. Погорілого, професора Миколаївського державного аграрного університету, директора Навчально-наукового технічного інституту Національного університету біоресурсів і природокористування України, згодом – проректора з навчально-науково-виробничих питань розвитку і адміністративно-господарської діяльності НУБІП.

З січня 2014 року Володимир Іванишин працює ректором Подільського державного аграрно-технічного університету. В листопаді 2019 року – переобраний ректором університету, який з грудня 2021 року перейменовано на Заклад вищої освіти «Подільський державний університет». Крім того, Володимир Іванишин є професором кафедри транспортних технологій та засобів АПК.

У квітні 2023 році Володимир Іванишин був обраний дійсним членом (академіком) Національної академії аграрних наук України за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» (агроінженерія), що увійде в історію університету, адже це перший випадок, коли ректор став академіком, також і в Хмельницькій області – це перший академік.

За період перебування Володимира Іванишин на посаді ректора університету здобуто чимало досягнень. Значно розширено наукову діяльність університету. Створено дві спеціалізовані вчені ради із захисту докторських дисертацій з чотирьох спеціальностей, а саме: 06.01.09 «Рослинництво», 06.01.12 «Кормовиробництво і луківництво», 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)». За 2014-2021 рр. у цих спецрадах захищено 14 докторських і більше 30 кандидатських дисертацій.

Протягом останніх п’яти років університетський банк об’єктів інтелектуальної власності поповнився 144 охоронними документами. У виробництво впроваджено 102 види науково-технічної продукції, що підтверджено відповідними актами і договорами, з яких – 21 одиниця нової техніки, 37 – нових технологій, 40 – методів, теорій і рекомендацій, винайдено нові матеріали.

Взято курс на розширення міжнародної діяльності. В рамках міжнародного партнерства університет співпрацює з багатьма науковими та навчальними установами країн світу, зокрема Польщі (Варшавський університет природничих наук, м. Варшава; Університет Кардинала Стефана Вишинського, м. Варшава; Аграрний університет ім. Гуго Калатая, м. Краків; Поморська академія, м. Слупськ; Державний університет ім. Шимона Шимонавіца, м. Замостя; Державна Вища Професійна Школа у Тарнові, м. Тарнов); Німеччини (Оснабрюцький університет, м. Оснабрюк); Іспанії (Політехнічний університет Картахени, м. Картахена); Сербії (Університет в Карагуєвці, м. Крагуєваць); Угорщини (Університет Ньїредьгаза, м. Ньїредьгаза); Чехії (Чеський університет природничих наук, м. Прага); Молдови (Науково-практичний інститут біотехнологій в зоотехнії і ветеринарній медицині, м. Кишинів); Казахстану (Казахський агротехнічний університет ім. С. Сейфулліна, м. Астана); Об’єднаних Арабських Еміратів (Університет Абу-Дабі, м. Абу-Дабі).

Під керівництвом ректора Володимира Іванишин у Закладі вищої освіти «Подільський державний університет» у науково-дослідному інституті круп’яних культур ім. О. Алексеєвої  проводиться робота з утримання, збереження та розвитку об’єкта національного надбання – колекції світового генофонду роду Fagopyrum Mill, яка нараховує близько тисячі зразків (980 зразків). Колекція світового генофонду роду Fagopyrum Mill забезпечує продовольчу, економічну, екологічну, соціальну безпеку держави. Створення на основі джерел стійкості сортів гречки імунних і толерантних до збудників хвороб і шкідників зменшує потребу у застосуванні пестицидів, дає можливість одержувати екологічно безпечну продукцію без шкідливого впливу на довкілля. За останні п’ять років інститутом виведено 5 нових сортів гречки.

На базі низки лабораторій засновано Науково-дослідний центр «Поділля», лабораторію «Навчально-наукова пасіка». Практично розроблено й подано пропозиції голові Хмельницької облдержадміністрації та урядовим органам щодо створення на базі університету Подільського навчально-науково-виробничого регіонального центру аграрної освіти і науки із залученням до нього усіх аграрних коледжів, профтехучилищ, ліцеїв, науково-дослідних установ і сортодільниць.

Основні напрями наукової діяльності академіка Володимира Іванишин пов’язані з розробкою науково-методичних основ та стратегічних питань агролізингу в Україні; забезпеченням наукового супроводу інноваційних технологій виробництва продукції рослинництва та тваринництва в Хмельницькій області. З метою підвищення ролі аграрної науки та освіти в розробці та реалізації регіональної політики та забезпечення розвитку аграрного виробництва і територій у 2019 році створено Північний міжрегіональний науковий центр НААН. Володимир Іванишин є керівником Секції науково-інноваційного розвитку АПК Хмельницької області.

Володимир Васильович Іванишин – відомий вчений-економіст, доктор економічних наук, професор, який є автором, співавтором близько 200 науково-методичних праць, в тому числі 11 монографій, 146 статей, 122 з яких у фахових виданнях, 16 – у виданнях, які індексуються у міжнародних наукометричних базах. Автор, співавтор 12 патентів, 34 навчально-методичних робіт, в т.ч. 5 навчальних посібників, 3 підручників. Ним підготовлено 5 докторів наук і 5 кандидатів наук.

Професор Володимир Іванишин є головою спеціалізованої ради Д 71.831.02 із захисту докторських дисертацій за спеціальностями 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» і 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами» і головним редактором основного університетського журналу «Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка».

Своїми особистими науковими досягненнями Володимир Іванишин вніс значний вклад для розвитку економіки сільськогосподарського виробництва та розвитку сільських територій. У своїх працях він першим в Україні обґрунтував роль лізингу в забезпеченні сільськогосподарських підприємств засобами механізації, неодноразово звертав увагу наукової спільноти на роль технічних засобів у розвитку економіки аграрного виробництва в контексті ефективності їх використання.

На сьогодні увага професора Володимира Іванишин сконцентрована на розвитку сільських територій України, оскільки ця тема досліджень є досить актуальною в соціально-економічній сфері становлення держави. Разом з молодими вченими, які формують його наукову школу, він вивчає вплив та становлення державного лізингу на розвиток сільських територій.

До особистих наукових досягнень Володимира Іванишин можна віднести розробки науково-теоретичних основ і практичних прийомів впровадження агролізингу в Україні, які досить повно реалізовані і документально підтверджені в аграрному секторі України.

За особливі заслуги перед державою у 2003 році указом Президента України Володимиру Іванишин присвоєно почесне звання «Заслужений працівник сільського господарства України”, в 2009 році нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, в 2017 році – орденом «За заслуги» ІІ ступеня, в 2021 році – орденом «За заслуги» І ступеня.

Окрім цього нагороджено Почесними грамотами Міністерства промислової політики України (2004), Міністерства аграрної політики України (2005), Кабінету Міністрів України (2008), Грамотою Верховної Ради України (2017).

Міністерством аграрної політики та продовольства України Володимира Васильовича нагороджено знаком «Відмінник аграрної освіти та науки України» і трудовою відзнакою «Знак пошани» (2009).

На підставі Рішення науково-експертної ради Міжнародної іміджевої програми «Лідери ХХІ століття» Володимира Іванишин нагороджено орденом «Золотий хрест честі і звитяги «Лицар Вітчизни» ІІІ (2009) і ІІ ступенів (2019) за високу національну гідність, патріотизм та активну участь у розбудові Української держави. У 2015 році нагороджений відзнакою міського голови Кам`янця-Подільського „За заслуги перед міською громадою”.

За високу якість наукових та освітніх послуг, що відповідають національним та міжнародним стандартам якості, Подільському державному аграрно-технічному університету присуджено «Золотий символ якості національних товарів та послуг», а ректора університету номіновано на вручення почесного нагрудного знаку «Кращий керівник року» (2018).

Володимир Іванишин стимулює своїх вихованців, аспірантів та докторантів до виважених та плідних результатів, допомагає порадами та надихає на ідеї, які вони втілюють потім у наукові праці та доробки.

Незважаючи на всі свої досягнення та заслуги Володимир Іванишин залишається простою та відвертою людиною, що в першу чергу тішиться успіхам своїх дітей та онуків, з радістю допомагає людям та усіма своїми справами доводить, що працює, як і всі українці, заради швидкої Перемоги.

2ogoloshenya