Кам’янчанам змінили постачальника газу: пояснюємо, якою буде ціна і кому платити

Побутові споживачі «Хмельницькгаз Збуту» втратили свого постачальника.

 

За­мість при­ват­них ре­гі­ональ­них газ­збу­тів (їх ба­га­то спо­жи­ва­чів і до­сі плу­та­ють із об­лга­за­ми й за звич­кою на­зи­ва­ють газ­конто­ра­ми) па­ли­во по­чав пос­та­ча­ти дер­жавний Наф­то­газ. У такій ситуації опинилися усі українці, які користувалися послугами компаній під брендом «Твій Газзбут».

Загалом нещодавня зміна постачальника газу торкнулася орієнтовно 8,8 мільйона українських домогосподарств. Йдеться про вже колишніх клієнтів 17 «газзбутів». Зокрема, товариств з обмеженою відповідальністю «Хмельницькгаз Збут», «Київоблгаз Збут», «Львівгаз збут»… Така ж доля спіткала ТОВ «Одесагаз-Постачання».

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка, майже два десятиліття «Регіональна газова компанія» олігарха Дмитра Фірташа займала панівне становище на ринку. Однак тепер цьому настає кінець. З травня майже всі побутові споживачі отримують блакитне паливо від «Нафтогазу» без будь-яких посередників. До травня 2023 року тариф для них становитиме — 7,96 гривні за кубометр. А невдовзі до «Нафтогазу» мають перейти облгази, які належали Фірташу. Тобто йдеться про компанії, яким ми сплачуємо за транспортування газу.

Чому змінився постачальник газу?

По­пе­ред­ні газ­збу­ти не змог­ли ви­ко­на­ти свої фун­кції пе­ред 8,8 млн по­бу­то­вих спо­жи­ва­чів, бо не до­мо­ви­ли­ся про но­ві уго­ди про за­ку­пів­лю па­ли­ва з Наф­то­га­зом і не змог­ли за­без­пе­чи­ти на­се­лен­ня не­об­хідним ре­сур­сом.

Піс­ля цього, згід­но з пра­ви­ла­ми рин­ку га­зу, клі­єн­ти ав­то­ма­тич­но пе­рей­шли до пос­та­чаль­ни­ка ос­танньої на­дії (ПОН). Його фун­кції ви­ко­нує га­зо­пос­та­чаль­на ком­па­нія Наф­то­газ Ук­ра­їни.

ПОН — це стра­хо­вий ме­ха­нізм на рин­ку га­зу: ком­па­нія ав­то­ма­тич­но під­хоплює клі­єн­тів, які за­ли­ши­ли­ся без пос­та­чаль­ни­ка, й за­без­пе­чує їх га­зом про­тя­гом 60 діб — по­ки ті шу­ка­ють но­во­го, пос­тій­но­го пос­та­чаль­ни­ка га­зу.

Та­ким чи­ном вда­єть­ся уник­ну­ти си­ту­ацій, ко­ли лю­ди мо­жуть за­ли­ши­ти­ся без га­зо­пос­та­чан­ня че­рез проб­ле­ми ті­єї чи ін­шої ко­мер­цій­ної ком­па­нії.

Чи потрібно укладати договір з «Нафтогазом»?

За інформацію «Нафтогаз України», усіх колишні побутові споживачі «газзбутів» автоматично стали клієнтами «Нафтогазу». Це означає, що людям не потрібно укладати будь-яких нових угод. Але кожен новий клієнт має отримати номер особового рахунку. Наприклад, за його допомогою можна зареєструватися на сайті компанії та сплачувати за спожите. Існує кілька способів, як це зробити.

Люди, які не мають доступу до Інтернету можуть дізнатися номер особового рахунку на платіжках ГК «Нафтогаз України». Друковані рахунки має доставити «Укрпошта» після 25-го числа поточного місяця. Однак це стосується лише регіонів, де не ведуться активні бойові дії. Також його можна дізнатися, зателефонувавши у контакт-центр «Нафтогазу» за одним з номерів: 066-300-2-888, 098-300-2-888, 093-300-2-888.

Однак найшвидший спосіб — перейти на сайті «Нафтогазу» у категорію «Дізнатися номер рахунку» або в його чатботи GASUA у вайбері й телеграмі чи NaftogazGasSupply у фейсбуці. Там необхідно ввести ваш ЕІС-код зі 16 символів, тобто персональний газовий номер об’єкта газопостачання. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу.

А що зі субсидіями?

Всі пільги та субсидії у випадку зміни постачальника зберігаються автоматично.

З якого місяця сплачувати за газ і кому?

Нові клієнти сплачують за газ, отриманий до 30 квітня включно, попередньому постачальнику, а з 1 травня — на рахунок «Нафтогазу України». Рахунок можна отримати в особистому кабінеті на сайті «Нафтогазу», його чатботах та «Укрпоштою» після 20-го числа.

Люди, у яких немає доступу до мережі Інтернет, можуть сплачувати за газ через відділення «Укрпошти» або «Нової пошти», у будь-якому відділенні банку або за допомогою платіжних терміналів самообслуговування.

Заплатив не тому постачальнику. Як повернути гроші?

На жаль, переплату попередньому постачальнику не переведуть на ваш рахунок у «Нафтогазі». Нині не існує такого механізму. Однак представники «Нафтогазу», рекомендують звернутися до колишнього постачальника, щоб повернути гроші. Для цього потрібно написати заяву в довільній формі на повернення переплачених коштів. Однак у ній потрібно обов’язково вказати номер вашого особового рахунку. До цієї заяви необхідно додати такі документи:

  • копію паспорта власника особового рахунку (перша-друга сторінки та реєстрація);
  • копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;
  • довідку з реквізитами карткового рахунку з банку або виписку з Приват24;
  • копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

«Усі копії документів мають бути завірені споживачем. Тобто мають містити напис «згідно з оригіналом», дату та підпис. Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу вашого старого постачальника. Також її можна надіслати електронним листом на офіційну електронну адресу. В останньому випадку слід надсилати підписану фотокопію заяви», — рекомендує видання «Газ Правда».

Попередній постачальник має надіслати вам відповідь і повернути переплату впродовж 14 робочих днів. Максимальний термін — 30 днів. Однак в умовах воєнного стану можливі затримки.

А якщо є заборгованість перед попереднім постачальником?

Якщо коротко — за борги потрібно розрахуватися. Йдеться лише про газ спожитий до 30 квітня 2022 року включно. У пресслужбі ТОВ «Хмельницькгаз Збут» пояснили, що компанія під час воєнного стану не штрафує за прострочені платежі. Однак закон не звільняє боржників від обов’язку розрахуватися за отримані послуги. Тож постачальник має право вимагати стягнення боргів у судовому порядку. Щоб уникнути судової тяганини та втрати субсидій, необхідно погасити заборгованість або укласти договір на її реструктуризацію.

Кому передавати показання лічильника й платити за доставку газу?

Тут без змін: по­ка­зан­ня лі­чиль­ни­ка вар­то пе­ре­да­ва­ти ва­шо­му об­лга­зу (га­зо­роз­по­діль­ній ком­па­нії), а не Наф­то­га­зу (га­зо­пос­та­чаль­ній ком­па­нії).

Ро­би­ти це пот­рібно що­мі­ся­ця з 1 по 5 чис­ло (те­ле­фо­ном, у мо­біль­но­му до­дат­ку чи чат-бо­ті, у кви­тан­ції то­що).

Так са­мо об­лга­зу пла­тять і за дос­тавку (роз­по­діл) га­зу.

І ні, пла­ту за дос­тавку га­зу не ска­со­ву­ва­ли. Як­що ви її іг­но­ру­ва­ли, у вас на­ко­пи­чу­єть­ся за­бор­го­ва­ність. Ви­ня­ток зро­би­ли ли­ше для або­нен­тів, чиї бу­дин­ки (ра­зом із га­зо­ви­ми тру­ба­ми) пос­траж­да­ли внас­лі­док во­єн­них дій.

Джерело: Факти ICTV

2ogoloshenya