У центрі Шепетівки діти знайшли гранату (ФОТО)

Пригода трапилась у вівторок, 20 ве­рес­ня. Дітлахи помітили вибухонебезпечний предмет в самісінькому центрі Шепетівки, під час обід­ньої пори.

Ста­ло­ся це у люд­но­му міс­ці, де щод­ня проходять де­сят­ки меш­канців, се­ред яких чимало дітей. Про це повідомляє місцеве видання “День за днем”. 

— В обід ме­ні спо­віс­ти­ли жи­те­лі, що на тро­ту­арі бі­ля бу­дин­ку, на прос­пекті Ми­ру, 40, знай­де­но гра­на­ту, — роз­по­ві­ла го­ло­ва ОСББ «За­тиш­ний дво­рик Ше­пе­тів­ки» па­ні Сні­жа­на. — На той час про зна­хід­ку вже бу­ли по­ві­дом­ле­ні від­по­від­ні служ­би.

граната шепетівка 2

Самі ж мешканці при­лег­лих бу­дин­ків роз­по­ві­ли, що гра­на­ту першими по­ба­чи­ли ді­ти. Тоді сказали дорослим, а ті вже викликали надзвичайників, які незабаром приїхали на виклик.

граната шепетівка

— По­ві­дом­лення на єди­ну служ­бу 112 на­дій­шло о 12:30. На міс­це по­дії ви­їж­джав іден­ти­фі­ка­тор 21-ої чергової частини міста Ше­пе­тів­ки. За зов­нішні­ми оз­на­ка­ми, ви­бу­хо­не­без­печний пред­мет — гра­на­та Ф1 ча­сів Дру­гої сві­то­вої вій­ни, — повідомив на­чаль­ник рай­уп­равлін­ня Вік­тор Мат­вій­чук. 

 

Те­ри­то­рію нав­ко­ло зна­хід­ки відразу ого­род­или, а на міс­ці по­дії добу чергувала поліція. Во­ни охо­ро­ня­ли вибухонебезпечний предмет до приїзду пі­ро­тех­нічної служ­би.

2ogoloshenya