Як в Кам'янець-Подільській міській раді хотіли створити власне КДБ

Не одними кадровими питаннями була обмежена 4 сесія Кам'янець-Подільської міської ради. Серед багатьох проектів рішень, які розглядалися під час засідання особливу увагу привертає до себе документ про "Положення про відділ аналітики та моніторингу внутрішньої діяльності Кам’янець-Подільської міської ради".

Відповідно до нього в міській раді планувалося створення окремого нового відділу з доволі цікавими повноваженнями. Саме про цей новий відділ під час свого виступу згадував депутат Сергій Самсонюк, назвавши його "каральним". Напевно, саме тому, проект рішення не набрав достатньої кількості голосів й цей структурний підрозділ не було створено.

ЩО ПРОПОНУВАЛОСЯ?

У випадку прийняття зазначеного положення про відділ аналітики та моніторингу внутрішньої діяльності Кам’янець-Подільської міської ради планувалося створення окремого структурного підрозділу в складі п'яти осіб з певними особливими повноваженнями (на сайті міської ради вже створена відповідна веб-сторінка).

Метою роботи відділу за словами авторів положення (для зручності назвемо цей відділ "КДБ-КП") є:

 • забезпечення реалізації у діяльності виконавчих органів міської ради, комунальних підприємств, організацій, установ та закладів Кам’янець-Подільської міської ради, на території Кам’янець- Подільської міської об'єднаної територіальної громади державної політики та забезпечення в межах визначених законодавством прав членів територіальної громади у сфері протидії корупції шляхом організації заходів щодо попередження, ліквідації та мінімізації корупційних проявів та інших протиправних дій, організація і забезпечення антикорупційної політики на території Кам’янець - Подільської міської об'єднаної територіальної громади.
 • здійснення оцінки та моніторингу внутрішньої діяльності виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради, що є розпорядниками бюджетних коштів, підприємств, установ та організацій комунальної форми власності територіальної громади міста Кам’янець-Подільського.

Попри те, що основною метою роботи відділу є боротьба з корупційними викликами та контроль за діяльністю виконавчих органів влади способи досягнення мети, які викладені в положенні доволі специфічні й скоріше нагадують методики каральних органів часів СРСР.

До прикладу в документі зазначається, що відділ повинен забезпечити захист працівників, які повідомили про порушення вимог діючого законодавства України, від застосування негативних заходів впливу з боку керівництва. Таким чином, передбачається, що будь яка посадова особа може "настукати" на свого керівника безпосередньо до нового відділу.

Водночас сам відділ організовує роботу внутрішніх каналів повідомлення (напевно це слід розуміти як агентурну сітку, до якої входять "стукачі" з різних структурних підрозділів та комунальних підприємств) отримує та організовує розгляд повідомленої через такі канали інформації.

Ще одним цікавим пунктом роботи є здійснення перевірки повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень отриманих через внутрішні та регулярні канали повідомлень.

У підсумку, посадова особа чи працівник комунального підприємства може навіть не здогадуватися про те, що стосовно нього відбувається перевірка, що фактично може означати проведення негласних слідчих дій працівниками відділу, які здійснюють її лише на основі повідомлень з т.зв. внутрішніх каналів ("агентурної сітки"). Згодом, інформація стосовно перевірки повинна надійти до міського голови, якому й повністю підпорядковується та підзвітний відділ (саме міський голова встановлює структуру, штатний розпис та посадові оклади працівників цього відділу).

Однак не лише цими функціями обмежується "КДБ-КП". Набагато більше можна дізнатися при розгляді частини положення стосовно прав "карального" відділу. Відповідно до них:

 • Відділ має право невідкладно одержувати від виконавчих органів міської ради, її структурних підрозділів, постійних комісій, тимчасових контрольних комісій, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кам’янець-Подільського та їх посадових осіб інформацію, документи у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), робити чи отримувати їх копії;
 • Мати доступ до документів та інформації Кам’янець-Подільської міської ради;
 • Мати повний та безперешкодний доступ до приміщень, документів, інформації та баз даних;
 • Брати участь у засіданнях керівництва підконтрольних суб’єктів;
 • Отримувати всю інформацію та документацію щодо правових підстав, фінансово-економічних обґрунтувань, підготовки і ухвалення нормативно-правових, адміністративних, розпорядчих, інших актів і відомчих документів, що регулюють організаційно-розпорядчу та фінансово-господарську діяльність підконтрольних суб’єктів, нормативно-правові, організаційно-розпорядчі акти і відомчі документи (постанови, розпорядження, рішення, накази, положення, інструкції, порядки;
 • Отримувати від посадових осіб виконавчих органів міської ради, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кам’янець-Подільського первинні бухгалтерські, фінансові документи, необхідні довідки, інформацію, статистичні відомості, бухгалтерсько-фінансові звіти, іншу документацію фінансово-господарської діяльності;
 • Відділ має право отримувати усні та письмові пояснення осіб, дії або бездіяльність яких стосуються повідомлень про можливі факти корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, інших порушень діючого законодавства України, у тому числі заступників міського голови, секретаря Кам’янець-Подільської міської ради, керуючого справами, старост, керівників інших виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради, підприємств, організацій та установ  Кам’янець-Подільської міської ради;
 • Відділ має право отримувати усні та письмові пояснення від працівників, посадових або службових осіб, виконавчих органів Кам’янець-Подільської міської ради, її структурних підрозділів, підприємств, установ та організацій, які належать до комунальної власності територіальної громади міста Кам’янець-Подільського, дії або бездіяльність яких стосуються перевірки інформації про (ЗВЕРНІТЬ УВАГУ) можливі факти порушення (порушень) законодавства у сфері публічних закупівель або пов'язаних з порушенням законодавства у сфері публічних закупівель виявлених під час здійснення моніторингу або за результатами  контролю;
 • Відділ має право отримувати від посадових та службових осіб Кам’янець-Подільської міської ради, підприємств, організацій та установ  Кам’янець-Подільської міської ради  письмові пояснення з приводу обставин, що можуть свідчити про порушення вимог чинного законодавства України  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів та інших передбачених вимог та обмежень;

Таким чином, відділ фактично має повноваження здійснювати допити, відбирати усні та письмові пояснення лише на основі повідомлень про можливі факти правопорушень. Окрім цього, працівники "карального" відділу мають доступ до усіх документів в т.ч. з обмеженим доступом, подають висновки та вносять пропозиції щодо заохочення або притягнення до відповідальності керівників структурних підрозділів та інших посадових осіб міської ради за роботу з документами.

Ну й звичайно, що відділ "КДБ-КП" утримується за рахунок бюджетних коштів.

З десятками інших повноважень, ви зможете ознайомитися на офіційному сайті міської ради.  

Однак виникає запитання, з якою метою представники влади намагалися створити подібний структурний підрозділ з фактично необмежними повноваженнями?

Уявімо собі наступну ситуацію.

Головний спеціаліст звертається до відділу й повідомляє, що його керівник корупціонер. Відділ розпочинає перевірку, й надає свої висновки міському голові, який й приймає подальше рішення. Це все звичайно чудово, однак для чого тоді існує цей структурний підрозділ, якщо головний спеціаліст може повідомити про корупцію свого керівника безпосередньо до правоохоронних органів – поліції, СБУ, НАБУ, НАЗК?  Відповідь на це питання ми сподіваємося Ви знайдете самостійно, лише зауважимо, що інформація, яка опинилася у "каральному" відділі, може там й залишитися.

І ще цікавий момент. А якщо головний спеціаліст повідомляє у відділ "КДБ-КП" про корупцію міського голови, якому й підзвітний цей структурний підрозділ, як розвиватиметься ситуація? Напевно Ви здогадуєтеся…